ZARIIN NEGDSEN SULJEE

Бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах, хуудас сурталчлах зэрэг бүх төрлийн зараа байршуулна уу.
Группд хэн нэгний нэр төрд халдсан пост, садар самуун сурталчилсан бичлэг зураг оруулахыг хатуу хориглоно.
Бүлэгт байх ёсгүй элдэв садар самууны шинжтэй пост, хүний нэр төрд халдсан элдэв нийтлэлийг REPORT TO ADMIN хийж байхыг хүсье.
Ковер болон Пинпост дээр тавиулах зарыг 99838900 утсаар авч байна.