นครแม่สอด

เชิญเพื่อน ๆ ชาวนครแม่สอดเข้าร่วมกลุ่มกันเยอะ ๆ นะครับ

เพื่อการกระจายข่าวสาร ให้กับคนชาวแม่สอดครับ