Lovisa Gymnasiums Abiturienters Penkkisplaneringsgrupp - LGAP

En grupp för LGs abiturienter som existerar så att vi så enkelt som möjligt kan kommunicera med varandra angående planeringen av Bänkskuddardagen, den 18 februari.