Chợ Tốt Quảng Ninh

- Nơi mua bán trao đổi điện thoại,quần áo,giầy dép,mỹ phẩm v.v.v...
- Giới thiệu bạn bè để trao đổi hay rao bán các loại trong Group
- Group chỉ cấm buôn bán những vật vi phạm với pháp luật