Người Quảng Ninh_văn minh-lịch sự........

nơi họp chợ của những người con đất mỏ.........

Tags: người quảng ninh_văn minh-lịch sự........