NTGH- Liên Vân trại

Liên Vân trại được lập ra bởi Táo ca- tân nhất đại trại chủ , là... group đi đầu về role Teddy boy
Anh em nào muốn xem truyện của LVT dịch phần K1,mời vào link này nhé
https://www.facebook.com/groups/NTGH.LienVanTrai/files/
Hoặc vào album của nhóm
Anh em chơi vui vẻ ko spoil !