BIKER Đồng Tháp 66

Bình xăng không thể can dù trong bụng m có đói, dân chơi không gặp nạn bởi đường về đều có lối, thích thì xuống phố và lượn quanh đây đó