SUSU - SketchUp Tutorial

Dear all.
Mình có một vài lớp học nho nhỏ dạy Sketchup. Nhu cầu hàng họ của học viên cũng khá lớn. Bài tập thì cũng không nhiều nhưng chả nhẽ lúc nào cũng up MF rồi gửi link hoặc email. Hơn nữa tính mình lại hay quên nên nhiều lúc bảo gửi bài tập mà lại quên mất.
Nên mình lập cái group này, mục tiêu trước mắt là share tài liệu học Sketchup, map, setting, model....cho đến bài tập.
Xa xa hơn là chia sẻ mọi thứ liên quan đến SU cho không chỉ học viên của mình mà tất cả những ai thích tìm hiểu về SU.
Trước mắt ai đã từng học SU của mình thì vào group xem có gì dùng được thì lấy, ai đang học thì vào down bài tập về làm nhớ :))
Còn bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu....ai có nhã hứng thì cũng gia nhập luôn cho xôm.
Hiểu biết của mình còn hạn hẹp, tài liệu còn hạn chế, thời gian thì có hạn nên hàng họ dần dần sẽ được up lên..... Hà Nội k vội được đâu :))