ZAWHNA MAKSAK LEH HLIMAWM

THLUAK SAWIZAWI NA HMUN LEH
ZAWHNA(maksak) HLIMAWM TAK TAK ZAWHNA HMUN ANI E!!!

{ He Group hi 12:08:2012(Wed) zan dar 8:45pm a siam ani}